top of page

מצוקה נפשית מתמשכת

מצבים מתמשכים של דיכאון, תחושת חוסר משמעות, דימוי עצמי נמוך, חרדות, יכולים לנכוח בחיינו לפעמים גם ללא סיבה נראית לעין. מצבים כאלו יכולים להיות אף יותר מתסכלים ממצבי משבר כתוצאה מאירוע כלשהו, לערער את הערך העצמי ולעודד האשמה עצמית וביקורת. לרב, גם אם אנו לא יודעים אותה, יש סיבה למצבנו, וסיבות נוספות לכך שאנו מתקשים להשתחרר מן המצוקה. בטיפול ניתן לזהות את מקורות הקושי ולטפל בהם, כמו כן ניתן לעשות עבודה ישירה ואקטיבית על נושאים של הערכה עצמית, זיהוי הכוחות והטוב שיש בי ובחיי והעצמתם.

 

 

טיפול במצוקה נפשית
bottom of page